Χρώμα

Φυσικο χρωμα

Μέγεθος

0,95, 1,00, 1,05, 1,10, 1,15